Kadernota 2021-2024

Bijlagen

Meerjaren investeringsprogramma (MIP)

Meerjaren investeringsprogramma (MIP)

In deze bijlage zijn op de volgende pagina's de voorgenomen investeringen per programma opgenomen. Het zijn de investeringen die nog niet zijn gestart.

Investeringsplan Kadernota 2021-2024

(alle bedragen x€1.000)

Programma / product / omschrijving

2021

2022

2023

2024

Programma 3 - Dienstverlening

ICT Publiek

Afspraak systeem/ Klantbegeleidingsysteem

29

Vervanging G-Rooster

12

Invoering Basisregistratie Personen (BRP)/ Burgerzakenmodules

43

Totaal programma 3

12

72

-

-

Programma 7 - Onderwijs(huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang

Product Onderwijshuisvesting

Dolfijn Noord - Renovatie - Uitvoering (incl. BENG)

343

Dolfijn Noord - Renovatie - Gymzaal

154

De Kring Sparrenlaan - Renovatie - Voorbereiding

61

De Kring Sparrenlaan - Renovatie - Lesgebouw (incl. BENG)

452

301

ABBS De Vuurvogel- Renovatie - Voorbereiding

91

Totaal programma 7

497

61

452

392

Programma 9 - Sport (accommodaties), kunst en cultuur

Product Buitensport

Kantplanken kunstgrasvelden voetbal

40

Lichtmasten 2020-2021

12

Armaturen LED inclusief bekabeling 2020-2021

56

Bijdrage derden armaturen LED inclusief bekabeling 2020-2021

-83

Vervangen kunstgras hockey semiwater 2021

306

Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey semiwater 2021

-145

Vervangen kunstgras hockey semiwater 2023

334

Vervangen kunstgras korfbal 2021

65

Vervangen sporttechnische laag voetbal 2021

92

Vervangen sporttechnische laag hockey 2021

69

Vervangen sporttechnische laag korfbal 2021

18

Vervangen sporttechnische laag hockey 2023

75

Revitalisatie (levensverlengend GO) 2021

29

Revitalisatie (levensverlengend GO) 2022

28

Revitalisatie (levensverlengend GO) 2023

49

Revitalisatie (levensverlengend GO) 2024

12

Toplaagrenovatie natuurgras 2022

25

Toplaagrenovatie natuurgras 2023

42

Toplaagrenovatie natuurgras 2024

58

Vervanging oplegger auto-ambulance

13

Vervanging oplegger schamelwagen

14

Totaal Buitensport

714

-175

500

70

Product Binnensport

Sport- en cultuurcentrum De Binder -led verlichting

35

Sporthal Steinheim- installaties

122

Totaal Binnensport

157

-

-

-

Totaal programma 9

871

-175

500

70

Programma 10 - Verkeer en vervoer

Product Verkeer

Integrale reconstructie N-wegen Dorpsstraat Doorn Uitvoering

500

Bijdrage derden integrale reconstructie N-wegen Dorpsstraat Doorn Uitvoering

-250

Schoolomgevingen 2021

52

Veiligheid en leefbaarheid buitengebied verbeteren 2020

82

Veiligheid en leefbaarheid buitengebied verbeteren 2021

82

Totaal programma 10

716

-250

-

-

Programma 11 - Beheer Openbare Ruimte

Product wegen

Renovatie asfaltwegen 2021

300

Verkeerskundige herinrichtingen 2021

65

Renovatie elementverharding 2021

200

Renovatie asfaltwegen 2022

300

Verkeerskundige herinrichtingen 2022

65

Renovatie elementverharding 2022

200

Vervanging Greenpoint (bomen, wegen, verhardingen, riolen etc)

86

Renovatie asfaltwegen 2023

300

Verkeerskundige herinrichtingen 2023

65

Renovatie elementverharding 2023

200

Renovatie asfaltwegen 2024

300

Verkeerskundige herinrichtingen 2024

65

Renovatie elementverharding 2024

200

Extra investeringen wegen 2021

872

Extra investeringen wegen 2022

872

Extra investeringen wegen 2023

872

Extra investeringen wegen 2024

872

Civiele Kunstwerken 2021

117

Civiele Kunstwerken 2022

117

Civiele Kunstwerken 2023

117

Civiele Kunstwerken 2024

117

Verkeersregelinstallaties 2021

83

Verkeersregelinstallaties 2022

83

Verkeersregelinstallaties 2023

83

Verkeersregelinstallaties 2024

83

Herinrichting weg ivm riolering Dennenhorst e.o. deel 1- uitvoering

361

Herinrichting weg ivm riolering Dennenhorst e.o. deel 1-nazorg

100

Herinrichting weg ivm riolering Dennenhorst e.o. deel 2 Driebergen-uitvoering

206

206

Herinrichting weg ivm riolering Dennenhorst deel 2 e.o.-nazorg

100

Herinrichting weg ivm riolering Heuleweg-nazorg

50

Herinrichting weg ivm riolering Loolaan

35

Renovatie weg Middenlaan e.o. (uitvoering)

315

Vervanging weg ivm riolering Middenlaan e.o. (nazorg)

100

Renovatie weg Ted Visserweg /Vinkenbuurt (nazorg)

100

Renovatie weg ivm riolering Burg. H. van den Boschstraat (uitvoering)

220

Renovatie weg Burg. H. van den Boschstraat (nazorg)

50

Herinrichting weg ivm riolering Dorpsstraat (uitvoering)

480

Herinrichting weg ivm riolering Dorpsstraat Oost, Vitanova

245

Renovatie weg Dorpsstraat (nazorg)

100

Herinrichting weg ivm riolering Cordesstraat (uitvoering)

110

Renovatie weg GRP 2023

400

Renovatie weg GRP 2024

400

Totaal wegen

3.418

2.328

2.329

2.137

Riolering

Vervanging riolering Dennenhorst e.o. Driebergen (uitvoering)

1.327

Vervanging riolering Dennenhorst deel 2 (voorbereiding)

150

Vervanging riolering Dennenhorst deel 2 (uitvoering)

742

742

Vervanging riolering Burg. H. van den Boschstraat (Amerongen) uitvoering

440

Vervanging Kikker riool- en wegbeheer

13

Renovatie riolering Amerongen

1.945

Renovatie riolering Doorn

451

Renovatie riolering Amerongen

479

Renpvatie riolering Driebergen

716

Renovatie riolering Driebergen

1.038

Renovatie riolering Driebergen

299

Renovatie riolering Maarn

217

Renovatie riolering Leersum

1.169

Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2021

191

Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2022

191

Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2023

191

Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2024

191

Afvoer hemelwater 2021

198

Afvoer hemelwater 2022

198

Afvoer hemelwater 2023

198

Afvoer hemelwater 2024

198

Renovatie riolering (GUH) 2024

1.694

Vervanging ROM 500 aanhanger

28

Totaal riolering

4.702

2.326

2.210

3.768

Product Openbaar groen

Verduurzamen openbaar groen en bomen 2021

558

Verduurzamen openbaar groen en bomen 2022

558

Verduurzamen openbaar groen en bomen 2023

558

Verduurzamen openbaar groen en bomen 2024

558

Vervanging Schaftwagen 61-WJ-RR Nomadis schaftketen (2 stuks)

40

Totaal Openbaar groen

558

558

558

598

Product Reiniging / afval

Vervanging kliko's en verzamelcontainers

20

Vervanging containers milieustraat (6 stuks)

47

Vervanging slede (2 stuks)

11

Vervanging 25 ondergrondse containers GUH

300

Vervanging 20 ondergrondse containers, 5x ondergronds

305

Vervanging 4 ondergrondse containers Leersum Doorn

56

Totaal reiniging/afval

320

-

352

67

Gladheidsbestrijding

Relining opslagtank pekelwater

12

Vervanging Strooier Nido Stratos B40-42 VCLN 490-1

32

Vervanging Strooier Nido Stratos B11-24 VCLN 350

29

Vervanging Strooier Nido Stratos B40-42 VCLN 490-2

32

Vervanging Sneeuwploeg Nido SNK 270

13

Vervanging Sneeuwploegen Nido SNK 180 (2 stuks)

16

Vervanging zoutmenger

20

Vervanging autologic/winterlogic

20

Vervanging Strooier Nido Stratos B08L-24 VCLN 350-1

30

Vervanging Strooier Nido Stratos B08L-24 VCLN 350-2

31

Vervanging Strooier Nido Stratos B11L-18 AW CLN

32

Vervanging Strooier Nido Stratos B08L-15 AW CLN

32

Totaal gladheidsbestrijding

12

161

93

32

Totaal programma 11

9.010

5.373

5.542

6.602

Programma 14 - Overhead

Product Buitenruimte

Vervanging Opel movano

53

Vervanging VW Crafter afval

53

Vervanging VW Crafter strooi 2

56

Vervanging Isuzu

45

Vervanging Piaggio

28

Vervanging VW crafter

53

Vervanging Iveco Daily 1

89

Vervanging Iveco Daily 2

89

Totaal Buitenruimte

53

-

182

230

Service en secretariaat

Vervanging Scanner normaal 2024

15

Vervanging smartphones 2021

85

Vervanging smartphones 2024

85

Vervanging AED's 2021

12

Vervanging vaste telefoontoestellen 2021

15

Totaal Service en secretariaat

112

-

-

100

Gemeentekantoor

Ledverlichting

14

Vervanging keukenapparatuur

60

Vervanging meubilair trefpunt

75

Totaal Gemeentekantoor

14

-

135

-

Cultuurhuis Pleiade

Pleiade Beveiligingscamera's

15

Ledverlichting

30

Totaal Cultuurhuis Pleiade

30

15

-

-

ICT vervangingsinvesteringen

Vervanging I-Controler

22

Vervanging Samen@Work

22

ICT investeringen nieuw

Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur

15

11

Totaal ICT

15

11

44

-

Totaal programma 14

224

26

361

330

TOTAAL INVESTERINGEN

11.330

5.106

6.855

7.394

Deze pagina is gebouwd op 08/07/2020 14:50:55 met de export van 06/23/2020 11:34:18