Kadernota 2021-2024

Corona

Inventarisatie risico's Corona

Na de uitbraak van het Coronavirus is er veel veranderd en hebben we te maken met alle maatregelen rondom het Coronavirus. Dit heeft op veel terreinen impact, zowel beleidsmatig als ook financieel. Er is verschil in impact op de verschillende beleidsterreinen. Dit is zichtbaar in de lengtes van de tekst.

Deze pagina is gebouwd op 08/07/2020 14:50:55 met de export van 06/23/2020 11:34:18