Kadernota 2021-2024

Financiën

Ontwikkeling schuldpositie en rente

De paragrafen in dit hoofdstuk gaan in op de ontwikkeling van de schuldpositie en de rentevisie.

Deze pagina is gebouwd op 08/07/2020 14:50:55 met de export van 06/23/2020 11:34:18