Kadernota 2021-2024

Bijlagen

Eerste Bestuursrapportage 2020

In deze paragraaf zijn de mutaties op de kredieten voor 2020 en de effecten op de kapitaallasten voor 2020 en volgende jaren (rente- en afschrijvingslasten) in beeld gebracht.  

Achtereenvolgens betreffen dit de kredieten die verlaagd/vervallen of verhoogd worden en de aanvraag van nieuwe kredieten.

Deze pagina is gebouwd op 08/07/2020 14:50:55 met de export van 06/23/2020 11:34:18