Kadernota 2021-2024

Financieel meerjarenperspectief 2021-2024

Ontwikkelingen

Overige ontwikkelingen

In tabel 6 zijn de overige ontwikkelingen opgenomen die nog niet eerder in een raadsdocument zijn opgenomen. Onderaan de tabel vindt ook een tegenboeking plaats, omdat één van de ontwikkelingen wordt doorberekend in tarieven en dus geen effect heeft op het financieel meerjarenperspectief.

Tabel 6 Overige ontwikkelingen

(Bedragen x € 1.000; + = voordeel / - = nadeel)

2021

2022

2023

2024

1

Omgevingswet

-786

N

-786

N

-786

N

-786

N

2

Afvalinzameling

-537

N

-537

N

-537

N

-537

N

3

Beheerplannen openbare ruimte

-173

N

-423

N

-672

N

-920

N

4

a. Klaar voor de toekomst

-657

N

-345

N

-179

N

-7

N

b. Bedrijfsvoering - Ontwikkelingen

-61

N

-48

N

-48

N

-48

N

5

Professionalisering functioneel en gegevensbeheer

-112

N

-112

N

-112

N

-112

N

6

Rechtmatigheidsverantwoording

-75

N

-75

N

-75

N

-75

N

7

Regionale samenwerking: Ruimtelijk Economisch Perpectief (REP)

-16

N

0

0

0

8

Duurzaamheidsmaatregelen: revolving fund Energieneutraal

0

0

0

0

Subtotaal

-2.417

N

-2.326

N

-2.409

N

-2.485

N

Af: dekking vanuit tarieven (afvalstoffenheffing)

537

V

537

V

537

V

537

V

Totaal effect op financieel meerjarenperspectief

-1.880

N

-1.789

N

-1.872

N

-1.948

N

Deze pagina is gebouwd op 08/07/2020 14:50:55 met de export van 06/23/2020 11:34:18