Kadernota 2021-2024

Financieel meerjarenperspectief 2021-2024

Ontwikkelingen

De ontwikkelingen in deze kadernota zijn onderverdeeld in:

1. Jaarlijkse actualisaties en
2. Overige ontwikkelingen

Daarnaast is een paragraaf 'Onzekerheden financieel perspectief' opgenomen. Hierin staan ontwikkelingen waarvan nu nog niet met zekerheid te zeggen is of, wanneer en in welke mate zij een financieel effect hebben.

Deze pagina is gebouwd op 08/07/2020 14:50:55 met de export van 06/23/2020 11:34:18